Udviklingsgrupper i Aalborg

Udviklingsgrupper i Aalborg

Ny gruppe foråret 2022. Skriv til mig for yderligere info og evt. aftale, at vi kan snakke om gruppen

Terapi i grupper er udviklende, understøttende, inspirerende, meningsfuld og tryg

I gruppen har du som deltager mulighed for at mødes med andre mennesker, der har et ønske om at udvikle sig personligt og skabe retning i livet. Gruppens samtaler og udvikling er superviseret af psykoterapeut Birgit Plaugmann – men det er en essentiel del af terapiformen, at deltagerne støtter hinanden med omsorg og forståelse i de individuelle oplevelser og helingsprocesser, der åbner sig.

Det er meningsfuldt, lærerigt og inspirerende at kunne mødes i et trygt rum og også få indsigt i andres måder at håndtere livet og dets udfordringer på.
Det er et rum, hvor du trygt kan dele dine tanker og følelser, og du vil blive kærligt udfordret til at se nye aspekter af dig selv og af det, du rummer. Samtid er det understøttende for din proces, at andre bevidner det, du gennemlever og oplever.

Målet kan være, at du gerne vil leve mest muligt som den, du er – på den måde, som du selv ønsker

Pisker du dig selv? Gør noget ved det
De fleste af os kan nikke genkende til, at vi jævnligt ”bøvler” med os selv: kritiserer os selv, mærker lavt selvværd, føler os triste, usikre og ikke gode nok. Gruppen er for dig, der kender dette, og måske har uløste konflikter på jobbet eller i dine nære relationer

I dette forum arbejder vi med

Hvordan arbejder vi

Vi indleder gerne med, at deltagere fortæller om det, de er optaget af, og hvordan de har det. De personlige beretninger, tanker og følelser kan vi respektfuldt spørge ind til, lytte, brede ud, se fra andre perspektiver – skabe nye indsigter. Indsigter, som alle deltagere kan lære af. Det, som påvirker os, har ofte rod i, hvad vi har oplevet tidligere i livet. Det terapeutiske arbejde handler derfor også om at adskille fortiden fra nutiden – om ”at lande” fortiden, så den ikke styrer nutiden. Jeg præsenterer en metode, en opgave og specifik vide. Det sker, hvor det giver mest mening indholdsmæssigt – måske der, hvor det kan fungere som et relevant indspark i emnet, vi arbejder med. 

Vi er respektfulde og anerkendende. Stemningen spænder fra indfølende og seriøs til en sund, positiv og god humor.

Har du nogle specielle issues

Vi er meget unikke og har forskellige behov. Har du brug for særlig støtte, så kontakt mig før gruppestart. Er det fx vanskeligt for dig at snakke om personlige emner i en gruppe, så snakker vi to om, hvad der kan hjælpe dig, så du kan have det godt med være i gruppen.

Individuelle session med Birgit

Der indgår ca. 1,5 times individuel session, hvor du kan arbejde dybere med dele af din proces. Din session under forløbet sker, når du ønsker det.

Praktiske oplysninger

Tavshedspligt

Du skal på første mødedag underskrive en erklæring om tavshedspligt.

Corona-forholdsregler

Vi sidder med afstand, og sprit er tilgængeligt. Vi er obs. på ikke at bytte kopper/vandflasker

Kontakt til Birgit Plaugmann

Skriv til mig på mail@birgitplaugmann.dk – min telefon (+45 60 65 60 63) er oftest slukket. Skal jeg ringe dig op, så skriv gerne, hvornår jeg bedst træffer dig.

Mødested

Fremtidens hus
Vesterbro 18 
9000 Aalborg

(Parkering og indgang er lettest fra AKKCs P-plads)

Mødetid

Ofte torsdage – Kl. 18 til kl. 21

Kontakt mig, hvis du vil tilmeldes næste gruppeforløb