Coaching ved Birgit Plaugmann, Aalborg

Coaching lærer dig at sætte realistiske og opnåelige mål og tage lederskab over dit liv.
Jeg kan hjælpe dig til at finde dine livsværdier, dine ressourcer og dine muligheder, og hjælpe dig til at udforske og afklare dine visioner, værdier, ønsker og mål.
Igennem coaching får du også indsigt i og bearbejder uhensigtsmæssige, forstyrrende mønstre.

Hvad coaching kan give dig 

 •  Ideudvikling
 • Målsætning
 • Afklaring
 • Stresshåndtering
 • Opløse konflikter
 • Skabe tryghed og ro
 • Styrke og udvikle egne ressourcer
 • Fokus og effektivisering af din handlekraft
 • skabe positiv kommunikation

Min tilgang til coaching

Jeg benytter en eksistentiel tilgang med positiv psykologi. Med stor viden om og erfaring i samtaleterapi, tilpasser jeg mine arbejdsmetode til dig og lytter og observerer, så jeg hurtigt får indsigt i dig og dit liv.
Dialogen og de særlige coachende spørgsmål øger din ansvarlighed, dit engagement og din kreativitet. Udviklingsstrategierne skaber nye tanker, ideer og indsigter i dig – åbner dig for dine bedste løsninger

I coaching arbejder vi med

Dit mål: Den vigtigste opgave i coach sessionen, er at hjælpe dig med at afklare og definere dine mål
Vi tjekker, om du har fundet dit rigtige mål, da andres forventninger kan påvirke dig
Din motivation: Når dit mål er tydeligt og klart, mærker du en vældig lyst til at nå det
Vi ser både bredt og dybt på den effekt, det giver i dit liv, når dit mål er nået
Dine modstande: At foretage forandringer kan skabe modstand både i dine relationer og i dit indre
Vi arbejder med din evne til at fastholde forandringer
Dine midler: Dine personlige, sociale og faglige kompetencer er byggesten i din forandring
Vi laver en realistisk, detaljeret planlægning, så du handler målrettet i forskellige situationer

Min opgave som din coach er

 • At lytte aktivt og give dig lejlighed til dyb refleksion
 • At give dig plads til at tale dig ind i problemstillinger og afdække handlemuligheder
 • At finde ud af, hvad der virkelig motiverer dig
 • At støtte den proces, hvor du bearbejder indtryk, holdninger og værdier
 • At forøge dine kreative og alternative synsvinkler på dine problemstillinger
 • At støtte dig til at forholde dig til indre og ydre forhindringer eller modstande
 • At motivere dig til personlig udvikling /  faglig fremdrift, det giver dig afklaring og energi