Coaching

Coaching ved Birgit Plaugmann

Coaching lærer dig en metode, så du kan sætte realistiske og opnåelige mål, som matcher dig. Lærer dig at tage lederskab  i dit liv.
Jeg kan hjælpe dig til at finde dine livsværdier, dine ressourcer og muligheder, når du udforsker og afklarer dine visioner, værdier, ønsker og mål. Igennem coaching får du også indsigt i og bearbejder uhensigtsmæssige, forstyrrende mønstre som f.eks. overspringshandlinger

Min tilgang til coaching

I en eksistentiel tilgang med positiv psykologi møder jeg dig, jeg lytter og observerer, så jeg hurtigt får en værdifuld indsigt i dig og dit liv. Dialogen og de særlige coachende spørgsmål øger din ansvarlighed, dit engagement og din kreativitet. Udviklingsstrategier skaber nye tanker, ideer og indsigter i dig – åbner dig for dine bedste løsninger

Coaching model vi arbejder med

Dit mål – Den vigtigste er at støtte dig i at afklare og definere dine mål – de rigtige mål, så du skaber dit ønskede liv.
Din motivation – Vi ser både bredt og dybt på den effekt, det vil give dig, når dit dybeste mål er nået
Dine modstande – Forandringer kan skabe modstand både i dit indre og i dine omgivelser. Vi arbejder med din evne til at fastholde målet
Dine midler – Dine personlige, sociale og faglige kompetencer er byggesten i din forandring – du følger en realistisk, detaljeret planlægning 

Hvad coaching kan give dig

Stress coaching

Du får viden om stress, og du får værktøjer, som kan hjælpe dig. Ved at tage ansvar for dine mønstre, dine handlinger, dine tanker og dine reaktioner, opnår du også et bedre selvværd. Alt sker i det tempo, der passer din aktuelle tilstand – du  lærer at sætte selv-beskyttende grænser. 
Dine personlige forandringer kan skabe modstand både i dit indre og i dine omgivelser, derfor arbejder vi også med din evne til at fastholde de forandringer, du vælger for dit liv.

Alvorligt stressramt - for 2. gang

En kombination af personlighed, indre og udefra kommende forventninger, pres og krav i de aktuelle situationer kan forklare din forværrede stress. Et ofte set symptom er også udmattelsen ved hverken at spise eller sove godt mens  fortvivlelse og skyldfølelse nager. 
Jobbet kan lægge et for stort arbejdspres, der kan være et usundt arbejdsmiljø, og typen af arbejde passer måske ikke.
Sandsynligvis er dine krav til dig selv også helt urimeligt høje.
Det kan få livsvarige kognitive konsekvenser at overskride grænse for, hvad du konkret kan bære i den aktuelle situation/periode.
Vi arbejder med baggrunden for din stress, med dit selvværd og din selvtillid, med dine grænser, og vi fokuserer på dine tanker, handlinger, overbevisninger og din daglige struktur.

 

Symptomerne er koncentrationsbesvær – tænke klart, huske, træffe beslutninger og selve det at være nærværende.
Du oplever muligvis angst og panikker. Du mærker en næsten permanent følelse af at være anspændt og ofte irritabel. Det kan være du har svært at falde i søvn, du vågner ofte og måske for tidligt, uden at kunne falde i søvn igen.

Årsagen til kognitive stress symptomer kan på jobbet handle om dårlig ledelse, mobning, dårlig kommunikation, utilstrækkelig faglighed på din arbejdsplads, rollekonflikter og mangel på forudsigelighed. Måske er du perfektionist og afhængig af at yde en meget høj arbejdsmæssig præstation, for at kunne opretholde dit selvbillede

I privatlivet kan stress få grobund, når du ikke lever i overensstemmelse med dine behov for ro og nærvær. Måske har du ansvar for et sygt menneske, måske er der krævende familierelationer til forældre, søskende – måske er det børnene eller parforholdet, der er for overvældende.

Er du som menneske optaget af at hjælpe andre og måske afhængig af den anerkendelse, du dermed får, så svigter du nok dig selv og dit eget dybe behov for at mærke dig selv som et værdifuldt menneske.

Vi ser på dine tanker, handlinger og overbevisninger, og arbejder med din livsform og din følelse af selvværd og selvtillid.

Jeg coacher dig ved

Shopper in the shopping mall

Overspringshandlinger

Vi møder en betroet medarbejder, som altid er klar til at tage overarbejde, og mennesker, som udviser en overdreven hjælpsomhed, som altid lader andre komme først.
Spørgsmålet er: hvad undgås, ved at handle på disse måder?
Det kan handle om lavt selvværd og følelsen af, at andre er vigtigere, end een selv. Måske følelsen af slet ikke at slå til – og derfor skal der ydes meget.

En anden type overspringshandlinger kan være at shoppe. “Det gode køb” – impulskøb, selv om er for dyrt – og måske er det ikke et reelt behov?
Igen er spørgsmålet, hvad undgås?
Mens du bliver høj af de nye indkøb slipper du følelser af tristhed, lav selvtillid, usikkerhed og uretfærdighed…
Signalstoffet dopamin aktiveres af gode impulskøb, selv om du ikke har råd til dem – ofte heller ikke behov for dem?

Overspringshandlinger kan være mangeartede. De er ofte et symptom på en psykologisk mangeltilstand. Gennem coaching kan vi finde ud af, hvad de er symptom på, og hvad du kan gøre for at ændre denne årsag og adfærd.

Shopaholic / købemani-konsekvenser
Føler du lykke-sus, når du trykker ”godkend” til dankortet, og når du modtager dine nye varer?
Betyder købetrangen, at nye kvik-lån må dække hullerne på bankkontoen, og dit økonomiske fundament krakelerer

Vi kan arbejde med

Vælg coaching med psykoterapi til de psykologiske aspekter