Coaching ved Birgit Plaugmann, Aalborg

Coaching lærer dig at sætte realistiske og opnåelige mål og tage lederskab i dit liv.
Jeg kan hjælpe dig til at finde dine livsværdier, dine ressourcer og muligheder, når du udforsker og afklarer dine visioner, værdier, ønsker og mål.
Igennem coaching får du også indsigt i og bearbejder uhensigtsmæssige, forstyrrende mønstre som f.eks. overspringshandlinger.

Min tilgang til coaching

I en eksistentiel tilgang med positiv psykologi møder jeg dig, jeg lytter og observerer, så jeg hurtigt får indsigt i dig og dit liv.
Dialogen og de særlige coachende spørgsmål øger din ansvarlighed, dit engagement og din kreativitet.
Udviklingsstrategier skaber nye tanker, ideer og indsigter i dig – åbner dig for dine bedste løsninger

I coaching arbejder vi med

Dit mål   – Den vigtigste er at støtte dig i at afklare og definere dine mål – de rigtige mål, så du skaber dit ønskede liv.
Din motivation  Vi ser både bredt og dybt på den effekt, det vil give dig, når dit dybeste mål er nået
Dine modstande  Forandringer kan skabe modstand både i dit indre og i dine omgivelser. Vi arbejder med din evne til at fastholde målet
Dine midler  – Dine personlige, sociale og faglige kompetencer er byggesten i din forandring – du følger en realistisk, detaljeret planlægning 

Hvad coaching kan give dig 

 • Ideudvikling
 • Målsætning
 • Afklaring
 • Stresshåndtering
 • Opløse konflikter
 • Skabe tryghed og ro
 • Styrke og udvikle egne ressourcer
 • Fokus og effektivisering af din handlekraft
 • Skabe positiv kommunikation

Stress coaching

Et par coaching sessioner vil hjælpe dig til at reagere, når du møder stressbelastende situationer. Du får viden om stress og du får værktøjer, som kan hjælpe dig. Vælg at tage ansvar for dine mønstre, dine handlinger, dine tanker og dine reaktioner, opnå også et bedre selvværd og find måder at sætte grænser på.  Dine personlige forandringer kan skabe modstand både i dit indre og i dine omgivelser, derfor arbejder vi også med din evne til at fastholde de forandringer, du vælger for dit liv.

Til dig, som er alvorligt stressramt – måske for 2. gang
En kombination af personlighed, indre og ydre forventninger, pres og krav i de aktuelle situationer kan forklare din forværrede stress.
Det kan handle om for mange opgaver, og for lidt tid og energi, usundt arbejdsmiljø – og måske er dine krav til dig selv også urimelige. 
Det kan få livslange konsekvenser at overskride din grænse for, hvad du konkret kan bære i den aktuelle situation/periode. Vi arbejder med baggrunden for din stress, styrker dit selvværd og din selvtillid og grænsesætning – arbejde med dine tanker, handlinger og overbevisninger.

Symptomerne er koncentrationsbesvær, svært ved at tænke klart og træffe beslutninger, svært ved at være nærværende og svært ved at huske.
Du oplever muligvis angst og panikker. Du mærker en næsten permanent følelse af at være anspændt og ofte irritabel. Nattesøvnen er forstyrret. Det kan være du har svært at falde i søvn, vågner flere gange og måske for tidligt, uden at kunne falde i søvn igen.

Årsagen til kognitive stress symptomer kan på jobbet handle om dårlig ledelse, mobning, krav om høj kvalitet, dårlig kommunikation, utilstrækkelig faglighed på din arbejdsplads, rollekonflikter og mangel på forudsigelighed. Måske er du perfektionist og afhængig af en høj arbejdsmæssig præstation, for at kunne opretholde en følelse af tilfredshed og balance.
I privatlivet kan stress få grobund, når du ikke lever i overensstemmelse med dine behov for ro og nærvær. Måske har du / tager du ansvar for et menneske, som er sygt, Måske er der krævende familierelationer til forældre, søskende – måske er det børnene eller parforholdet, der er for overvældende.
Er du som menneske optaget af at hjælpe andre og måske afhængig af den anerkendelse, du dermed får, så svigter du nok dig selv og dit dybe behov for at mærke dig selv som et værdifuldt menneske.
Vi ser på dine tanker, handlinger og overbevisninger, og arbejder med din livsform og din følelse af selvværd og selvtillid.

Jeg coacher dig ved

 • At lytte aktivt og give dig lejlighed til dyb refleksion
 • At give dig plads til at tale dig ind i problemstillinger og afdække handlemuligheder
 • At finde ud af, hvad der virkelig motiverer dig
 • At støtte den proces, hvor du bearbejder indtryk, holdninger og værdier
 • At forøge dine kreative og alternative synsvinkler på dine problemstillinger
 • At støtte dig til at forholde dig til indre og ydre forhindringer eller modstande
 • At motivere dig til personlig udvikling /  faglig fremdrift, det giver dig afklaring og energi

Coaching mod overdreven shopping

Opnår du en tilfredsstillelse ved at gøre “det gode køb” – tøj, rejser, design, teknik, smykker?
Køber du for at undgå en følelser af tristhed, kedsomhed, lav selvtillid, usikkerhed og uretfærdighed? 
Forsøger du det styrker din identitet og din selvtillid ved at købe tøj, mad, vin etc.?
Bliver du høj af de nye indkøb og gode impulskøb, selv om du ikke har råd til dem – ofte heller ikke behov for dem?
Kan du kun kontrollere din købemani på de dage, hvor du har det godt?

Nogle skjuler afhængigheden ved at lyve for familie og venner om de nye indkøb og om økonomien. Nogle dækker et underskud ved ekstra arbejde, Kviklån til høje renter, småtyverier, bedrageri på jobbet. Handlinger som overskrider egne normer. Men mange lader stå til, åbner ikke rudekuverter.
Undersøgelser i USA viser, at begge køn er afhængige, kvinder shopper i timevis, mens mænd typisk er meget hurtigere til at handle. (Det tilskrives evolutionen – at kvinder tidligere brugte dagen til indsamling af føde, mens mænd som jægere hurtigt kunne slå ned på byttet.)


Hånden på hjertet: er du købe-afhængig?
Føler du et lille lykke-sus, når du trykker ”godkend” til dankortet, og når du modtager dine nye varer
Betyder købetrangen, at nye kvik-lån må dække hullerne på bankkontoen, og dit økonomiske fundament krakelerer


I arbejdet mod dine impulskøb tager vi fat i 
Forsvarsmekanismer

Følelser forbundet med shopping
Påvirkning fra medier, venner, kolleger, familie
Indre følelse af styrker og svagheder
Styrker selvværd og selvtillid
Indsigt i psykologiske mønstre som forsvarsmekanismer
Værdiafklaring – eksistentielle værdier
Motivation til et sundt handlemønster og strategier ved indkøb
Tilgivelse af sig selv og fra andre
Genoprettelse af selvrespekt
Plan for fremtiden
Evaluering af forløbet

Vælg coaching med psykoterapi til de psykologiske aspekter