Parterapi ved Birgit Plaugmann, Aalborg 

Er lykkefølelse, respekt, nærhed og venskab gledet længere og længere væk?
Er jeres forhold præget af misforståelser, skænderier, bebrejdelser og afvisning?

Hvad er parterapi

Jeg ser gerne parterapi som et psykologisk detektivarbejde. Vi søger sammen at finde det, som giver jer de negative følelser og de konkrete problemer.
Vi fokuserer på jeres individuelle værdier samt de værdier, I ønsker at have som par. Kærlighed – eller fravær af kærlighed – giver ikke konfliktfyldte problemer, det gør de mønstre og forventninger, I hver især har. De kan forstyrre eller ødelægge samlivet.

Vil I skilles, er målet en god afslutning og har I børn, så er der også fokus på positivt om dem

I vælger parterapi fordi

•  Glæde, magi og den positive forventning er blevet til kedsomhed, mistillid og negativitet
•  Jeres liv sammen er mest en vane, I føler ensomhed eller svigt
•  Følelserne er forsvundet, og I føler, at I er ved at glide fra hinanden
•  I taler ikke længere med hinanden, men taler til eller forbi hinanden
•  I respekterer og anerkender ikke hinandens værdier og interesser
•  Børneopdragelsen er genstand for uenighed
•  Et tomrum opstår, fordi børnene bliver selvhjulpne eller flytter hjemmefra
•  Der har været utroskab – måske SMS flirt
•  I oplever problemer med sexlivet
•  I ønsker at blive separeret eller skilt på en ordentlig måde

Nøgleordene er respekt og ærlighed, når I skaber ændringer

Uanset om I arbejder for et positivt parforhold, eller I arbejder for en positiv skilsmisse, arbejder jeg på at skabe tillid og kontakt til jer begge og imellem jer. Det kan kræve tid, tålmodighed, tilgivelse, indsigt og forståelse at blive tillidsfuld og åbne sig (igen). Er I midt i en krise, oplever I måske skiftende følelser som vrede, sorg, frustration, håb, nederlag og angst. Til tider er det vanskeligt at bevare overblikket.
Er kommunikationen mellem jer præget af misforståelser, fastlåste forventninger og fordomme, arbejder vi ind og bag om følelserne, så en mere direkte og åben kontakt bliver mulig.
Der er naturlige interessekonflikter i et parforhold, under en krise kan de blive til knudepunkter.
Vi søger at skabe klare aftaler, kompromiser og løsninger, som begge kan godtage.
Når vi arbejder med personlig udvikling, kan nye tanker og følelser åbne for nye muligheder.

Under terapien placeres ingen skyld. Målet er at skabe forståelse og positive forandringer

Individuel Terapi ved krise i parforholdet
Ofte ønsker en eller begge individuel terapi for at fremme den personlige udvikling og målet for parterapien.
Nogle generes af at vrede, jalousi, svigt eller ensomhed påvirker uforholdsmæssigt kraftigt, som det kan være bedre at bearbejde alene. Andre ønsker egen-terapi for at få større indsigt, og for at kunne ændre negative mønstre.

Jeg har tavshedspligt. Viden fra individuelle terapi videregives aldrig til den anden part af mig

Terapien tilpasses jer som par

Terapi er samtaler omkring jeres unikke personligheder og jeres situation på rigtig mange områder. Terapien afsluttes, når der er sket en afklaring eller en afrunding og I evt. har fået opgaver med hjem.
Terapierne varer gerne 1 – 2 timer. Første gang oftest 2 timer. I betaler for tidsforbruget dog maksimalt for 2 timer.

Afslutning af et parforhold / skilsmisse giver ustabile følelser

Skilsmisse ændrer jeres liv på næsten alle områder – emotionelt, praktisk, økonomisk, fysisk og socialt. Sårede følelser, svigt, deling af børn og hjem skal håndteres mens forskellige faser af sorg, vrede, forurettet og angst skal håndteres. Både du og din X har brug for at bearbejde følelser og for at komme videre. Vær så ærlig og respektfuld, som muligt mod hinanden – I vinder begge ved at slutte jeres samliv på en ordentlig måde

Følelserne af svigt, skuffelse og vrede udleves ofte i en kamp om materielle ting. En følelsesstorm kan opleves i varierende styrke, og der kan være angst for, at den anden egoistisk tilkæmper sig boet eller manipulerer med børnene og får dem over på “sin side”.
Der kan også være en – til tider gensidig – lettelse over, at ægteskabet bliver afsluttet.

Bagefter kan bekymring over at være alene aktivere et af de eksistentielle grundtemaer i alle mennesker – angsten for aleneheden – blive et nyt problem.
Dertil kan være tvivl om egne evner til at klar sig selv – og børnene – både økonomisk og følelsesmæssigt. Andre konsekvenser af en skilsmisse kan være tab af selvværd og tendens til at opgive, depression – og en følelsen af at være kasseret. Der kan være bekymring for omgivelsernes tanker og reaktion – fordømmelse eller accept, og for at miste sin hidtidige position og identiteten som del af et par.

Er du klar over, hvorfor du vil skilles?

 •  Er du kørt træt i et dødt ægteskab
 •  Har du mistet følelsen af, hvem du selv er
 •  Er din ægtefælle misbruger – og har du fået nok af usikkerhed og løgn
 •  Er din ægtefælle psykisk syg
 •  Har du mødt en ny partner, som giver dig følelsen af at være levende og værdsat
 •  Har du fundet ud af, hvem du er, og hvad du har brug for i dit liv
 •  Kan du ikke være sig selv sammen med din partner

Har I sammen besluttet, I vil skilles
En fælles beslutning kan indebære mere ligeværdighed. I kan planlægge, hvordan og hvornår, I vil gennemføre bruddet. Stoler I på hinanden og hjælper I hinanden, vil I begge have det bedre, og have lettere ved at takle de forskellige og ofte uventede følelser

 

Den gode skilsmisse skabes ved at

Udvise respekt og ærlighed under hele skilsmissen, så I kan stole på hinanden. Ved at samarbejde og give plads til at mærke og gennemleve følelser og ved at ønske og arbejde for, at I begge kommer godt videre i livet, tager I hensyn til jeres børn

 

Hvordan gør I det bedst muligt for børnene, når I skal skilles

Det er svært at fortælle barnet om skilsmissen, når man selv er følelsesmæssigt påvirket. Børn mærker, hvordan stemningen er mellem forældrene, de ved ofte, der er noget galt.
Nogle gange er det en lettelse for et barn, at forældrene bliver skilt. Når du/I fortæller barnet, at I skal skilles, er det nødvendigt, I har masser af tid. Fortæl om det uden at inddrage børnene i jeres problemer. Nogle børn trækker sig tilbage – de kan have brug for dig/Jer senere, så er det vigtigt, I er der og giver tryghed og svar på spørgsmål. Børn reagerer meget forskelligt – nogle viser ikke umiddelbart nogen reaktion

Børnene kommer bedst muligt gennem en skilsmisse, når I undgår

 •  at placere skyld hos en af jer
 •  at konkurrere om barnets kærlighed
 •  at tale dårligt om din (snart) x-ægtefælle
 •  at få dit barn til at vælge siden ved ord eller handlinger
 •  at udspørge barnet om din x-ægtefælle

Barnets behov under skilsmisse

 •  støt barnet ved at udtrykke din urokkelige kærlighed i ord og handlinger
 •  fortæl, at barnet altid kan komme og tale med dig – også når det er trist, vredt, ensomt, forvirret
 •  gentag, at det på ingen måde er barnets skyld, I skal skilles
 •  fortæl, at beslutningen om skilsmisse er endelig, hvis det er sandt
 •  fortæl barnet, hvornår det skal være hos hver af jer, og hvor søskende skal være
 •  giv barnet ”almindelige” stunder med legekammerater

   

Se min hjemmeside om parterapi i Aalborg

Se relevante links:
Familieretshuset
Børn hjælper børn – børnetelefonen
Skilsmissehjælp mødrehjælpen
Familieadvokaten