Parterapi

Parterapi ved Birgit Plaugmann, Aalborg

Er lykkefølelse, respekt, nærhed og venskab gledet længere og længere væk? Er jeres forhold præget af misforståelser, skænderier, bebrejdelser og afvisning?

Hvad er parterapi

Jeg ser gerne parterapi som et psykologisk detektivarbejde. I samtalen søger vi sammen at finde baggrunden for det, som giver jer de negative følelser og de konkrete problemer. Vi fokuserer på jeres individuelle værdier samt de værdier, I ønsker at have som par. Kærlighed – eller fravær af kærlighed – giver ikke konfliktfyldte problemer, det gør de mønstre og forventninger, I hver især har. De kan forstyrre eller ødelægge samlivet.
Vil I skilles, er målet en god afslutning og har I børn, så er der også fokus på positivt om dem.

I vælger parterapi fordi

Nøgleordene er respekt og ærlighed, når I skaber ændringer

Uanset om I arbejder for et positivt parforhold, eller I arbejder for en positiv skilsmisse, arbejder jeg på at skabe tillid og kontakt til jer begge og imellem jer. Det kan kræve tid, tålmodighed, tilgivelse, indsigt og forståelse at blive tillidsfuld og åbne sig (igen). Er I midt i en krise, oplever I måske skiftende følelser som vrede, sorg, frustration, håb, nederlag og angst. Til tider er det vanskeligt at bevare overblikket. Er kommunikationen mellem jer præget af misforståelser, fastlåste forventninger og fordomme, arbejder vi ind og bag om følelserne, så en mere direkte og åben kontakt bliver mulig.
Der er naturlige interessekonflikter i et parforhold, under en krise kan de blive til knudepunkter. Vi søger at skabe klare aftaler, kompromiser og løsninger, som begge kan godtage. Når vi arbejder med personlig udvikling, kan nye tanker og følelser åbne for nye muligheder.
Under terapien placeres ingen skyld. Målet er at skabe forståelse og positive forandringer

Individuel Terapi ved krise i parforholdet

Ofte ønsker en eller begge individuel terapi for at fremme den personlige udvikling og målet for parterapien. Nogle generes uforholdsmæssigt kraftigt af vrede, jalousi, svigt eller ensomhed, det kan have at gøre med tidligere oplevelser, som det kan være bedre at bearbejde alene. Andre ønsker egen-terapi for at få større indsigt, og for bedre at kunne ændre egne negative mønstre. 

Jeg har tavshedspligt.
Viden fra individuelle terapi videregives aldrig til den anden part af mig.

Terapien tilpasses jer som par

Terapi er samtaler omkring jeres unikke personligheder og jeres situation på rigtig mange områder. Terapien afsluttes, når der er sket en afklaring eller en afrunding og I evt. har fået opgaver med hjem.
Terapierne varer gerne 1 – 2 timer, nogle gange op mod 3 timer.
I betaler for tidsforbruget dog maksimalt for 2 timer.

love

Afslutning af parforholdet

Skilsmisse ændrer jeres liv på næsten alle områder – emotionelt, praktisk, økonomisk, fysisk og socialt. Sårede følelser, svigt, deling af børn og hjem skal håndteres, samtidigt med forskellige faser af sorg, vrede, angst og forurettethed skal håndteres. Både du og din X har brug for at bearbejde følelser og for at komme videre.
Vær så ærlig og respektfuld, som muligt mod hinanden – I vinder begge ved at slutte jeres samliv på en ordentlig måde.

Følelserne af svigt, skuffelse og vrede udleves ofte i en kamp om materielle ting. En følelsesstorm kan opleves i varierende styrke, og der kan være angst for, at den anden egoistisk tilkæmper sig boet eller manipulerer med børnene og får dem over på “sin side”. Der kan også være en – til tider gensidig – lettelse over, at ægteskabet bliver afsluttet.

Bagefter kan et af de eksistentielle grundtemaer i alle mennesker – angsten for aleneheden – blive et nyt problem. Tvivl om egne evner til at klar sig selv – og børnene – både økonomisk og følelsesmæssigt fylder ligesom andre konsekvenser af en skilsmisse: tab af status, depression og en følelse af at være kasseret. Bekymring for omgivelsernes tanker og reaktion – fordømmelse eller accept – fylder.
Hvem er jeg, jeg mister min position og identiteten som del af et par.

Er du klar over, hvorfor du vil skilles?

Har I sammen besluttet, I vil skilles

En fælles beslutning kan indebære mere ligeværdighed. I kan planlægge, hvordan og hvornår I vil gennemføre bruddet. Stoler I på hinanden og hjælper I hinanden, vil I begge have det bedre, og have lettere ved at takle de forskellige og ofte uventede følelser

Den gode skilsmisse

Rummelighed, respekt og ærlighed må tilstræbes under hele processen.
Har I børn er det ekstra vigtigt, at I kan stole på hinanden og skabe grobund for et samarbejde. I er rollemodeller, børnene lærer af jeres handlinger.
Den gode skilsmisse indebærer altså, at I samarbejder og også giver plads til, at I begge mærker og gennemlever forskellige følelse.
Målet er, at I ønsker og arbejder for, at I begge kommer godt videre i livet

Hvordan fortælle barnet om skilsmissen

Det er svært at fortælle barnet om skilsmissen, mens man selv er i følelsesmæssig ubalance. Børn ved ofte, der er noget galt, de mærker stemningen er mellem forældrene. Nogle gange er det en lettelse for et barn, at forældrene bliver skilt.
Når du/I fortæller barnet, at I skal skilles, er det nødvendigt, I har masser af tid. Fortæl om det uden at inddrage børnene i jeres problemer.
Nogle børn trækker sig tilbage – viser måske vrede eller har tilsyneladende ingen reaktion. Barnet har brug for kontakten senere, så er det vigtigt, I er der og giver tryghed og svar på spørgsmål. Børn reagerer meget forskelligt.

Hjælp barnet, undgå at:

Barnets behov under skilsmisse

Se min hjemmeside om parterapi i Aalborg