Familieterapi

Familieterapi ved Birgit Plaugmann

En enkelt samtale kan give en familie nye måder at se familiedynamikken på, det kan åbne for nye strukturer og nye handle muligheder.

Hver familie er unik, hvert medlem i familien har sin egen rolle og position. Alle i familien påvirker hinanden, familiens identitet, struktur, kultur og værdier med deres personlighed, tanker, forventninger og følelser. Problemer i familier kan være uudtalte forventninger, respektløshed, grænseløshed, stress og vrede, samt manglende omsorg og manglende indsigt i både sine egne og de andres liv og mønstre.
Forstå din families mønstre, opbyg positivt samarbejde, ansvarlighed, respekt og lær god kommunikation for at mindske konfliktniveauet.

Familien

Der er en forbundethed og en afhængighed i enhver familie. Familiefølelsen og indstillingen kan svinge fra at være god og positiv til at være konfliktfyldt og fjendtlig. Mistrives én, påvirker det hele familien. Problematisk adfærd hos børn og unge ses i sammenhæng med familien og deres øvrige omverden.

Forældres uenighed om opdragelse kan medføre manglende konsekvens, ustabilitet og lav tolerance. Samarbejde og kompromis er nødvendigt, hvor  forældrenes holdninger er meget forskellige.
Familien kan opleves som en tom skal uden nærvær og glæde  eller som en tryg, understøttende og kærlig base. 

Overbevisninger skabes i familien

Som børn lærer vi af vores forældres handlinger og deres værdier. Er forældre ulykkelige, vrede, bange og usikre, så kan barnets forståelse af sig selv og af livet blive negativ. Et uelsket barn føler sig ikke god nok, og oplever måske både en skyld og en følelse af at være forkert.

Ord som ”Du kan aldrig gøre det rigtigt”, danner hos barnet en grundlæggende negative overbevisning om at være forkert. Andre negative overbevisninger kan være ”Det er min skyld, når noget går skævt”, ”Der er ingen, der vil høre min mening”, ”Jeg er et dårligt menneske, hvis jeg bliver vred”, ”Det er mit ansvar, at der er en god stemning”. “Jeg vil gøre mig usynlig, jeg er bare i vejen”, ”Jeg er ikke god nok, derfor er jeg alene”.

De fleste af os har nogle negative overbevisninger med fra barndommen, som vi skal arbejde på at slippe.
Forestil dig, du var født i en familie, hvor du blev elsket ubetinget, hvor din personlighed blev værdsat og din evne til at sætte grænser og sige nej blev anerkendt og respekteret. Hvor du voksede op i tillid og kærlighed. Hvor der var trygt og stemningen var positiv. Så ville du meget lettere kunne se dine kvaliteter – og som voksen ville du lettere fungere i et parforhold og lettere kunne skabe en god familie.
Som forældre kan I skabe det ønskede positive liv med god kommunikation og gode værdier – så er I gode rollemodeller for jeres børn.

Bedsteforældre

At have gode støtter er vigtigt for en familie. Det kan være familie, venner, naboer. Mennesker der kender jer som familie, og som vil deltage sammen med jer eller vil tage børnene, så I som forældre har tid til at passe på jeres eget forhold.

Den sammenbragte familie

I sammenbragte familier skal mere end kærligheden fungere, for at skabe harmoni. Begge forældre medbringer børn fra en anden familiestruktur, -kultur og med forskellige livsværdier – desuden skal der samarbejdes med eks’er.
Alene logistikken er krævende, når børnene skal hentes og bringes fra skole, fritidsinteresser og fra samvær med den anden forælder.
En fælles familiekultur skal skabes, relationer skal opbygges imellem børnene og med de voksne. Man skal lære hinandens personlighed, behov og ønsker at kende, skal lære at sætte grænser og finde det sprog og de regler, som fungerer. Den nye familie skal finde den melodi, der giver plads, omsorg og trivsel til alle, og god kommunikation er et af de vigtigste redskaber

At undgå at mærke...

Det er hårdt, at have ondt i familien. Derfor kan tv, computer og især
hver enkelts telefon blive ”gemmestedet”, hvor den enkelte isolerer sig.
Overarbejde kan være attraktivt frem for at deltage i et stressende,
negativt familieliv. Mange forældrene har siddet aften efter aften bag
hver deres skærm, før de endte i skilsmisse.

Familieterapi

Forløbet består i møder med hele familien om muligt. Forløbet bliver støttet og ledt af mig, så alle føler sig hørt og får plads. Hvert familiemedlem får mulighed for at beskrive deres oplevelse af familiens liv og problemer og at udtrykke deres mening, ønske og behov, når de er klar til det.
Når opmærksomheden rettes åbent og positivt på den enkelte og på samspillet i familien, findes kernen i problemet. God kommunikation og respekt trænes, mens børn og voksne spørger ind til de andre for at forstå bevæggrunde, følelser og handlinger i en tryg ramme. I familien kan der være en, som af en fysisk eller mental årsag ikke kan indfri de andres forventninger. En erkendelse heraf kan transformere kritik og konflikter, og man kan finde nye måder at integrere enhver på, så familien kan fungere bedst muligt. 
Familieterapi sætter fokus på familiens ressourcer og dens muligheder for at skabe en positiv udvikling – finde de bedste handlemåder, som forandrer fastlåste familiemønster, og giver muligheder for nye og gode forandringer.

En eller flere af familiemedlemmerne kan modtage individuel samtale med henblik på særlig støtte til at forstå, at åbne sig og personlig udvikling.
Jeg har tavshedspligt ved disse individuelle møder.

Familieterapi tilbydes gerne lørdag eller søndag

Det kan vare mellem 1 – 3 timer, så familien har fokus på, indsigt i og motivation til et positivt samarbejde.

Det kan vare mellem 1 – 3 timer, så familien har fokus på, indsigt i og motivation til et positivt samarbejde.