Psykoterapi ved Birgit Plaugmann

Psykoterapi er anerkendt, veldokumenteret behandling, hvor fokus på dine følelser, tanker, krop, handlinger og dine relationer. Du får en dyb indsigt i dine temaer og arbejder med at give slip på negative mønstre og skaber positive forandringer. Ingen problemer er for mærkelige eller “for små”, for vi reagerer alle på hver vores unikke måde, da vore mønstre, forsvarsmekanismer og oplevelser er individuelle.

Jeg møder dig og din måde at tolke og takle situationer på respektfuldt, åbent og professionelt 

Samtalen og sessionens længde

Du beskriver dine tanker, følelser, handlinger og dine udfordringer, problemer, ønsker og fantasier. Vi arbejder med dine værdier, dit livssyn og dine grundlæggende mønstre.
Du vil opleve, jeg er nærværende, respektfuld, empatisk – en god, åben kontakt er den vigtigste faktorer i terapi.

Jeg udfordrer dig med spørgsmål og præsenterer dig for relevante modeller, som forklarer dig, hvad der sker i dig og imellem dig og dine omgivelser. I terapien udforsker du altså dit nuværende ståsted i livet og det, der kan gøre din tilværelse mere meningsfuld. Du får støtte til at se de mulige valg, du kan tage, og værktøjer du kan benytte fremadrettet. Målet er altså et godt liv ud fra dine idealer og standarder

Samtalen varer almindeligvis 1 – 2 timer, indtil der er nået en naturlig afrunding. Fast tidsforbrug kan aftales. Der betales maksimalt for 2 timer 

Din indstilling som klient

I det tempo, der passer til dig, må du være rede til at se på dine overbevisninger og undersøge dit liv på det konkrete, på det tankemæssige og det følelsesmæssige plan. Det er meget vigtigt, at du anerkender sig selv, og at du rummer det, du har i din fortid – og som måske er baggrund for problematikker, du har i dag. Det er sådan, vi lærer af vores fortid – ingen gør med vilje dårlige ting for sig selv og andre


Om Psykoterapi og trancearbejde

Under et psykoterapeutisk behandlingsforløb vælger jeg nogle gange at lave en kortere meditation, hvor du har mulighed for at have adgang til underbevidstheden.  Formålet er, at du kan tage positive sætninger og følelser ind, og ligesom lagre dem i dig både mentalt og fysisk

 

Citat: Esben Hougaard (2007) Professor i klinisk psykologi, Århus Universitet:
”Psykoterapi er en blanding af kunst, håndværk og videnskab, og kan ikke reduceres til teknik”

________________________________________________________________________________________________________

Psykoterapeutiske metoder og fokuspunkter:

Behandling af problemer fra barndommen

Psykodynamisk eller psykoanalytisk terapi lægger vægt på barndommens ubevidste konflikter og relationerne med nære omsorgspersoner.

Uhensigtsmæssige leveregler og selvforståelse

Kognitiv terapi eller adfærdsterapi er resultatorienteret i forhold til et afgrænset psykologisk problem, du ønsker bearbejdet. Målet er at finde og forandre de leveregler og de automatiske tankemønstre, som bestemmer dine følelser og adfærd.

Social udvikling  

Familieopstilling / metoder fra familieopstilling giver indblik i dine relationer og som skaber forandring. Se også Systemisk terapi

Systemisk terapi   Metoden er udviklet til familie- og parterapi, her ses på de psykologiske problemer i samspillet i familien.
Systemisk terapi vægter relationer og de underforståede aftaler, der er mellem dig og din familie, venner og kolleger. Det kan praktiseres i individuel terapi.

Humanistisk terapi bygges på en indfølende holdning hos terapeuten. Du støttes i at åbne for oplevelser og i at udtrykke de undertrykte følelser og reaktioner.

Gestaltterapi Oplevelsesorienteret psykoterapi, her arbejdes med din kontakt til dig selv og din krop, mellem dig og terapeuten / andre mennesker.

Kropsorienteret psykoterapi samtale terapien kombineres med opmærksomhed på din krop og de sansninger, du aktuelt oplever i terapien. Positive forandringer kan skabes ved at arbejde med dine tanker og igennem dit kropsarbejde.