Psykoterapi

Psykoterapi ved Birgit Plaugmann

Psykoterapi er anerkendt, veldokumenteret behandling, hvor fokus er på dig – dine følelser, tanker, handlinger og på din krop.
Du får en dybere indsigt i dine temaer. Du arbejder med at give slip på negative mønstre og skaber positive forandringer. Vi reagerer på hver vores unikke måde, da vores fortid, oplevelser, mønstre, og forsvarsmekanismer er individuelle. Ingen problemer er for mærkelige eller “for små”.

Jeg møder dig respektfuldt, åbent og professionelt i din måde at tolke og takle livet på

Samtalens indhold

Du beskriver dit tema, dine tanker og følelser, dine udfordringer og ønsker. Vi arbejder med dine værdier, dit livssyn og dine grundlæggende mønstre. Du vil opleve, jeg er nærværende, respektfuld, empatisk – en god, åben og ærlig kontakt er den vigtigste faktorer i terapi.

Jeg udfordrer dig med spørgsmål og præsenterer dig for relevante modeller, som forklarer dig, hvad der sker i dig og imellem dig og dine omgivelser. Du udforsker dit nuværende ståsted i livet og det, der kan gøre din tilværelse mere meningsfuld. Du får støtte til at se de mulige valg, du kan tage, og du får værktøjer, du kan benytte fremadrettet.
Målet er altså et godt liv ud fra dine idealer og dine værdier.

Sessionens længde

Samtalen varer til der er nået en naturlig afrunding.
Du går ikke fra mig, mens en sårbar og svær problematik er åben.
Du bruger væsentligt mindre tid i et terapiforløb.

Ofte varer samtalen 1 – 2 timer.
Du betaler for tidsforbruget i sessionen, dog maksimalt for 2 timer.

12012022-BetinaFleron-8214

Din indstilling som klient

I det tempo, som passer til dig, må du være rede til at se på dine overbevisninger og undersøge dit liv på det konkrete, på det tankemæssige og på det følelsesmæssige plan. Det er vigtigt, du arbejder på at anerkende sig selv, det du rummer, og det, du har i din fortid, som også har indflydelse på dine problematikker.

Psykoterapeutiske metoder

”Psykoterapi er en blanding af kunst, håndværk og videnskab, og kan ikke reduceres til teknik”
Citat: Esben Hougaard (2007) Professor i klinisk psykologi, Århus Universitet

Kognitiv terapi eller adfærdsterapi er resultatorienteret i forhold til et afgrænset psykologisk problem, du ønsker bearbejdet. Kan afhjælpe ved uhensigtsmæssige leveregler og forvrænget selvforståelse.
Målet er at finde og forandre de leveregler og de automatiske tankemønstre, som bestemmer dine følelser og adfærd.

Familieopstilling: Familieopstilling giver indblik i dine relationer og skaber forandring. Her afdækkes de psykologiske problemer i samspillet i din familie, ligesom dine forældres og din slægts historie kan være relevant at arbejde med.
Metoderne kan benyttes i individuel terapi og i parterapi, samt på hele opstillingsdage med flere deltagere, som støtter hinandens processer som repræsentanter for fokuspersonens familiemedlemmer.

Systemisk terapi:  Metoden er udviklet til familieopstilling. Systemisk terapi vægter relationer og de underforståede aftaler, der er mellem dig og dine kolleger, chefer – og familie og venner. Det kan fint praktiseres i individuel terapi.

Humanistisk terapi En indfølende holdning hos terapeuten støtter dig i at åbne for oplevelser, og i at udtrykke dine undertrykte følelser og reaktioner.

Gestaltterapi: Oplevelsesorienteret psykoterapi, her arbejdes med din kontakt til dig selv og din krop, mellem dig og terapeuten / andre mennesker.

Kropsorienteret psykoterapi: Samtale terapien kombineres med opmærksomhed på din krop og de sansninger, du aktuelt oplever i terapien. Positive forandringer kan skabes ved at arbejde med dine tanker og igennem dit kropsarbejde.

Behandling af problemer fra barndommen: Psykodynamisk eller psykoanalytisk terapi lægger vægt på barndommens ubevidste konflikter og relationerne med nære omsorgspersoner.

Meditation/trance: Under et psykoterapeutisk behandlingsforløb vælger jeg nogle gange at lave en kortere meditation, hvor du kan få adgang til flere dele af din underbevidsthed.  Formålet er, at du kan tage positive sætninger og følelser ind, og ligesom lagre dem i dig både mentalt og fysisk