Psykoterapi ved Birgit Plaugmann
Psykoterapi er anerkendt, veldokumenteret behandling, hvor fokus på dine følelser, tanker, krop, handlinger og dine relationer. Du får en dyb indsigt i dine temaer og arbejder med at give slip på negative mønstre og skaber positive forandringer. Ingen problemer er for mærkelige eller “for små”, for vi reagerer alle på hver vores unikke måde, da vore mønstre, forsvarsmekanismer og oplevelser er individuelle.
Jeg møder dig og din måde at tolke og takle situationer på respektfuldt, åbent og professionelt.

Samtalen
Du beskriver dine tanker, følelser, handlinger og fantasier. Vi arbejder med dine værdier, dit livssyn og dine grundlæggende mønstre. Du vil opleve, jeg er nærværende, respektfuld, empatisk – en god, åben kontakt er den vigtigste faktorer i terapi.
Jeg udfordrer dig med spørgsmål og præsenterer dig for relevante modeller, som forklarer dig, hvad der sker i dig og imellem dig og dine omgivelser. I terapien udforsker du altså dit nuværende ståsted i livet og det, der kan gøre din tilværelse mere meningsfuld. Du får støtte til at se de mulige valg, du kan tage, og værktøjer du kan benytte fremadrettet. Målet er altså et godt liv ud fra dine idealer og standarder.

Din indstilling som klient
I det tempo, der passer til dig, må du være rede til at se på dine overbevisninger og undersøge dit liv på det konkrete og det følelsesmæssige plan.

Sessionens længde
Samtalen varer almindeligvis 1 – 2 timer, indtil der er nået en naturlig afrunding. Fast tidsforbrug kan aftales. Der betales maksimalt for 2 timer.

Om Psykoterapi og Hypnoterapi
Under et psykoterapeutisk behandlingsforløb vælger nogle arbejde med hypnoterapeutiske metoder måske på specifikke emner. Hypnoterapi kan beskrives som en psykoterapi, hvor du har udvidet bevidsthed – og dermed har adgang til underbevidstheden. Det kan også opleves som en meditation.
Eksempel – eksamensangst. Vi arbejder først med kropssprog, tankemønstre, roller og rettigheder ved eksamen. Så benytter vi en let trance / hypnoterapi: terapien fortsætter, mens du er i en let trance, i den tilstand er det muligt at forløse angsten i tanker og i kroppen.

Citat: Esben Hougaard (2007) Professor i klinisk psykologi, Århus Universitet
”Psykoterapi er en blanding af kunst, håndværk og videnskab, og kan ikke reduceres til teknik”

_______________________________________________________________________________________
Psykoterapeutiske metoder

Behandling af problemer fra barndommen
Psykodynamisk eller psykoanalytisk terapi lægger vægt på barndommens ubevidste konflikter og relationerne med nære omsorgspersoner.

Uhensigtsmæssige leveregler og selvforståelse
Kognitiv terapi eller adfærdsterapi er resultatorienteret i forhold til et afgrænset psykologisk problem, du ønsker bearbejdet. Målet er at finde og forandre de leveregler og de automatiske tankemønstre, som bestemmer dine følelser og adfærd.

Social udvikling 
Humanistisk terapi bygges på en indfølende holdning hos terapeuten. Du støttes i at åbne for oplevelser og i at udtrykke de undertrykte følelser og reaktioner.

Gestaltterapi
Oplevelsesorienteret psykoterapi, her arbejdes med din kontakt til dig selv og din krop, kontakten mellem dig og terapeuten, samt kontakten mellem dig og andre mennesker.

Systemisk terapi
Metoden er udviklet til familie- og parterapi, her ses på de psykologiske problemer i samspillet i familien. Systemisk terapi vægter relationer og de underforståede aftaler, der er mellem dig og din familie, venner kolleger, og det kan praktiseres i individuel terapi. Jeg er under uddannelse til familieopstiller.

Kropsorienteret psykoterapi
Til selvudvikling gennem arbejde i både krop og psyke kombineres samtale terapien med opmærksomhed på din krop og de sansninger, du aktuelt oplever i terapien. Positive forandringer kan skabes ved at arbejde med dine tanker og igennem dit kropsarbejde.