Mænd & følelser

Der er en generel forestilling om, at mænd ikke taler om følelser. De vil heller ikke tale om kærlighed og parforhold. Det var nok typisk i tidligere generationer. Mange år med parterapi og individuel terapi med mænd har vist mig, at det billede ikke passer.

Vi ser i tv-udsendelser og i film, at mænd, der viser og taler om følelser, er rigtige mænd. Ja der er endnu færre mænd end kvinder, der deler deres erfaringer omkring måden, de håndterer livet på. Det skal læres – og efterhånden er der flere mænd, der har det med fra deres opvækst?

Hvis far ikke er rollemodel på dette felt under opvæksten, skal det læres lidt senere i livet

Jeg har lavet et “Livshjul for par” (et coaching redskab), og præsenteret det for mange par. En del mænd har sagt :”Nå, er det det, det betyder at snakke om parforholdet”?
Det er en vej ind til det, som mange kvinder ønsker, at mænd kan. Jeg har selvfølgelig også arbejdet med par, hvor det var modsat – hvor kvinden ikke havde åbnet for sine følelser og refleksioner.

Attractive young man standing alone on gray background

Selv om det kan være smertefuldt at kigge under overfladen, så er det også en lettelse at tale om det, som er smertefuldt i livet. Og det, som er dejligt i livet.

Det er en lettelse ikke at være alene. En lettelse ikke at føle sig ensom i savn, sorg og svigt. Det er en dejlig følelse, når vi deler og møder hinanden.

At mærke følelser er et livsvilkår, som er en del af vores udvikling.
Når følelser deles i fortrolighed, kan indsigt og udvikling og muligvis andre veje findes.

Familiestrukturens ændring

I vore bedsteforældres, oldeforældres og tipoldeforældres tid var det manden, som tjente pengene og havde det sidste ord at skulle have sagt. Kvinden var den primære omsorgsperson i familien; hun skulle føde børn, tage sig af deres opvækst på stort set alle områder, sørge for hjemmet m.v. Her var virkelig tale om at leve som to forskellige køn – i position, i roller, tanker, følelser, handling – i livet. Ofte var fordelingen sådan, for at familien kunne overleve. Denne patriarkalske familiestruktur eksisterede i mange generationer før vores, stadig lever vi både bevidst og ubevidst med nogle af disse værdier, de er som er fæstnet i os fra vores rødder.

Siden 1950’erne er familiens livsvilkår gradvist forandret afhængig som følge af samfundsudviklingen. Geografi, økonomi, uddannelsesniveau og kultur påvirkede den enkeltes personlige udvikling, og kønsrollerne var i opløsning. På forholdsvis få år ændredes mange menneskers livsforståelse og livsvilkår.
Mange søger i dag at skabe den parforholds-konstellation og den familieform, som de oplever, som den bedste. Det kan være ganske kreativt. I disse sammenhænge oplever mænd, at deres tilknytning til familien bedres, når de lærer sig at tale om følelser og relationer.

I 2021 ændredes reglerne, så 11 uger af barselsorloven er øremærket fædrene. Dette er positivt, at fædre kommer så tæt på barnet, hvor kontakten består i nærhed og omsorg. Mange nye følelser, mange nye erfaringer og ny læring vil blive samtaleemnet – det vil også give en øget indsigt i forskellige følelser.

Det er vigtigt at tale med andre om følelseslivet – det ydre og det indre – begynd med de lettere – det er bedre, end at bære det alene.