Mænd og følelser

En del mænd undgår helst at tale om følelser, kærlighed og parforhold – både om det dejligt og positive, og om det smertefulde, som oplevelser af afsavn, svigt, ensomhed og forkerthedsfølelse. Gennem årene oplever jeg, at flere og flere mænd vover at åbne sig, og en anden levende og spændende del af livet viser sig for dem.
At mærke følelser er et livsvilkår, som er en del af vores udvikling. Når de deles i fortrolighed med andre, kan indsigt og udvikling og muligvis andre veje findes.

Familiestrukturens ændring
I vore bedsteforældres, oldeforældres og tipoldeforældres tid var det manden, som tjente pengene og havde det sidste ord at skulle have sagt. Kvinden var den primære omsorgsperson i familien; hun skulle føde børn, tage sig af deres opvækst på stort set alle områder, sørge for hjemmet m.v. Her var virkelig tale om at leve som to forskellige køn – i roller, tanker, følelser og handling.
Denne patriarkalske familiestruktur eksisterede i mange generationer før vores, og mange lever både bevidst og ubevidst med værdierne fra det patriarkalske familieværdier, som er fæstnet i os fra vores rødder.

Siden 1950’erne er familiens livsvilkår gradvist forandret afhængig som følge af samfundsudviklingen. Geografi, økonomi, uddannelsesniveau og kultur påvirkede den enkeltes personlige udvikling. Kønsrollerne var i opløsning, og på forholdsvis få år ændredes mange menneskers grund- og livsvilkår.
Mange søger i dag at skabe den
parforholds-konstellation og den familieform, som vil opleves, som den bedste. Her oplever mænd, at deres tilknytning til familien bedres, når de lærer sig at tale om følelser og relationer.

Derfor er det vigtigt at tale med andre om livs-emner – begynd med de lettere – det er bedre, end at bære det alene.