Begreberne hypnose og trance
Hypnose begrebet stammer fra den græske søvngud Hypnos – det ligner søvn, men er en trancetilstand. Trance kommer fra det franske ord tranchere (at skære fra), da man i trance har fokus på en enkelt ting, alt udenom bliver ignoreret.

Hvad er hypnotisk tilstand / trance
Trance er et universelt, mentalt fænomen, der ses naturligt hos mennesker af alle racer og på alle intelligensniveauer.
Man kan forestille en lem mellem det bevidste og det ubevidste. Lemmen åbner sig, når hjernen slapper af.
Når lemmen åbner sig under almindelig søvn, bliver der åbnet til det underbevidste i form af drømme (REM søvn).
Før vi vågner helt op om morgenen, og før vi falder helt i søvn om aftenen, er vi i en trancetilstand / hypnosetilstand – ligesom når vi falder i staver, dagdrømmer, udfører en monoton aktivitet (ex. kaldes motorvejskørsel “motorvejshypnose”).
I hypnosetilstanden åbner lemmen sig, mens man er vågen, og denne alternative bevidsthedstilstand kan benyttes som et fagligt værktøj af læger, tandlæger, psykologer, psykoterapeuter. Trancedybder kan måles. Ved terapi benyttes en let trance.
Scenehypnose benytter en dyb trance, målet er, at de valgte aktører mister kontrol.
En faguddannet terapeuts etik tillader ikke mistet kontrol og latterliggørelse af personer, som er under scenehypnose.  

Forskning i kliniks hypnose
Ifølge verdenssundhedsorganisationen (WHO) har hypnose effekt på 90% af befolkningen.
Engelske og amerikanske lægeforeninger har siden 1950’erne opfordret læger til at bruge hypnose.
Forskning i hypnose er nyt i Danmark både i den etablerede lægevidenskab og blandt hypnoterapeuter.

Moderne forskning viser at
– Den hypnotiske tilstand kan ikke betragtes som en ”søvnlignende tilstand”, hvor folk kan manipuleres efter behag.
– Hypnose er en bevidsthedstilstand karakteriseret ved en stærkt øget og stærk fokuseret opmærksomhed, samt ved en øget fysiologisk responsivitet.
– Hypnose tilstanden af indadvendt, fokuseret opmærksomhed. Den opstår naturligt hos os alle i løbet af dagen med cirka 1½ – 2 timers mellemrum.
– Hypnose og selvhypnose som anæstesi (bedøvelse) er endnu sjældent. Studier rapporterer om succesfuld brug af metoden i en kombination med anden anæstesi.
– Patienter synes at komme sig hurtigere oven på operative indgreb og have kortere indlæggelsestid, når hypnose bruges som anæstesi.
– Ved at bruge hypnose i kombination med generel anæstesi er det muligt at opnå større tryghed, mindre blodtab og et mere stabilt blodtryk og hjerterytme.
– Selvhypnose anvendes som smerteprofylakse ved fødsler. Kvinder kan uden problemer modificere og fjerne ”normale” fødsels smerter.
– Opstår der unormale, akutte smerter, som kræver et behandlingsmæssigt indgreb, mærker kvinden det selv i den fokuserede opmærksomhed på kroppen
– Undersøgelser har desuden påvist andre effekter ved at lære gravide kvinder selvhypnose: højere smertetærskel, kortere fødsler, flere spontane fødsler, mindre frygt og stress under fødslen, væsentlig nedsættelse i antallet af fødselsdepressioner.

Selvhypnose i vesten og hos naturfolk
William J. Ousby (forfatter til “Hypnose og selvhypnose”): den yogiske trances lavere stadier kan sammenligneliges med selvhypnose
Suggestion og selvsuggestion er en altafgørende faktor ved helbredelsen af syge, som søger hjælp blandt indfødte healere, heksedoktorer medicinmænd og ceremonier.
I Indien gør den syge sin krop ufølsom for de nåle, som trænger gennem tunge og kød under ritualer og behandling.
Afrikanske ritualer består mest af dans, trommeslagning og messen – og netop den gentagne trommen, dansen og den messende sang fremkalder trancer hos mange af deltagerne.

Titlen hypnoterapeut
Hypnoterapeut er en ubeskyttet titel, som enhver kan benytte. Hypnoseteknikker kan læres gennem bøger og på korte uddannelsesforløb af 8 – 10 dages varighed. Terapeut begrebet knyttes normalt til længerevarende uddannelser, som også indeholder et personligt udviklingsforløb og en omfattende træning med supervision.

Nyere dansk Litteratur om hypnoterapi
Den danske læge Jens Jørgen Graversen skrev i 2004 ”Hypnose og hypnoterapi”.
Grethe Bruun (Cand.psych) og læge Per Nilsson har i 2012 udgivet “Hypnose i terapi og supervision”.

Om hypnoterapeut Birgit Plaugmann
Mine basisuddannelse og min etik er din garanti for høj faglighed
Herpå har jeg bygget mine terapeut uddannelser og min coachuddannelse
Jeg kan rumme klienters temaer og forholder mig professionelt
Jeg modtager supervision, og udvikler mig fortsat fagligt som menneskeligt

Det er mit personlige mål at hjælpe dig fri fra dine problemer, så dit potentiale og dine ressourcer kan få plads til at udvikles – og du mærker din indre styrke.