Forældrecoaching for en eller begge forældre
Forældre coaching giver dig mulighed for at blive bedre til at være den mor eller far, du ønsker at være.
Du / I søger hjælpe på grund af nogle konkrete konflikter med barnet eller konflikter mellem dig og din partner – måske om regler, konsekvens og opdragelse. Er I fastlåste – er der vrede og negative forventninger, kan en ny forståelse jeres egen og jeres barns adfærd give mod på og lyst til at skabe positive forandringer.

Forældre til spædbørn finder bedst deres egen måde at håndtere det store ansvar og de mange praktiske opgaver i et indbyrdes, anerkendende samarbejde. Respekt og hjælpsomhed er nødvendigt imellem forældrene, som mange gange må tilsidesætte deres egne behov. For at passe på parforholdet er det også vigtigt at få hjælp fra andre.

Forældre til småbørn, skolebørn og teenagere kan i coaching finde vej gennem konkrete konflikter.  De normer og mønstre, du har mødt i din egen opvækst, påvirker dine basale værdier. Forældre kan sammen kigge på og arbejde med at tilpasse deres værdier, roller og mønstre, og skabe overensstemmelse mellem holdninger og adfærd. Det gør det meget mere enkelt at være jeres barn. Så kan I bedre stille og fastholde relevante, alderssvarende krav til barnet og samtidigt være lydhøre for barnets behov og ønsker uden magtkampe – uden nogen af jer ”taber”.

Forældrenes forventning
Du / I må være rede til at undersøge jeres indstilling på det konkrete og det følelsesmæssige plan, være åbne og sætte spørgsmålstegn ved jeres egne, grundlæggende antagelser og værdier. Nye indsigter kan danne grobund for anderledes handlinger og ny energi. Det sker i det tempo, der tilpasses din / jeres proces og udvikling.

Jeg coacher også børn og unge fra 10 – 12 års alderen. Formålet er at give dit barn indsigt i egne og i familiens mønstre, lyst til at øge samarbejdet og udvikle større ansvarsfølelse.

 

Jeg er uddannet pædagog, og jeg har mange års erfaring fra daginstitution, skole og specialgrupper, samt fra en periode, hvor jeg var familieplejer for teenagere i kommunalt regi.