Det er dejligt – og krævende – at have børn. Som forælder er du rollemodel for dit barn, og du skal være den modne og ansvarlige, som sætter grænser, der giver tryghed.
Du skal styrke dit barns selvværd ved at vise, at du er glad for at være i dets selskab, vise at barnet betyder noget for dig.
Du skal styrke barnets selvtillid ved at give det opgaver og vise tillid det til, det løser opgaverne så godt, det kan. Den indsats skal det anerkendes for.
Nye samværs regler og opgaver skal findes, når de gamle ikke passer længere, og dit barns skal gradvist lære at tage ansvar og samarbejde.

Dette er vigtigt
Anerkende barnet, for den det er, og styrk dermed dets følelse af at være værdifuld (selvværd)
Anerkende barnet for det, det gør og styrk dermed dets følelse af at være dygtig (selvtillid).
Du skal tilstræbe, at barnet mærker ligeværd imellem jer, og samtidigt respekterer din autoritet på grund af dinviden og erfaring.

Det store opgavekræver nærhed, konfliktløsning, iderigdom, omsorg og evne til at fastholde de grænser, som giver tryghed. Sådan lærer barnet at det kan leve et trygt, sundt og godt liv.
Samtidig skal du leve dit eget liv og tage hensyn til dig selv.

Men hvad nu, hvis dit barn ikke vil samarbejde?
Hvad betyder det, hvis en eller begge forældre har problemer med selvværd og selvtillid?
Hvad gør du, hvis barnet manipulerer og måske styrer familien f.eks. med raserianfald?

 Daglige problemer kan være
• hvem bestemmer hvad
• at stille alderssvarende krav og få dem overholdt
• at forstå hinandens behov
• manglende kendskab til at løse konflikter
• at man ikke lytter og taler sammen i familien
• at skabe nærhed  og tryghed
• at føle sig alene om forældreansvaret
• forældres uenighed om opdragelsesmetoder / manglende opbakning fra den anden forælder

Forældrevejledning giver dig mulighed for at diskutere dine bekymringer og finde en linje i opdragelsen
Vi ser jeres kontakt med barnet og på de værdier, tanker og ideer, I som familie bruger i opdragelsen. Vi ser på andre muligheder i familien, så alle kan trives og fungere bedst muligt.
Barnet skal mødes på en anerkendende og understøttende måde, samtidigt med det skal lære at vokse med ansvar og opgaver – og grænser.
Forældres ressourcer og kompetencer øges med større selvindsigt og større viden.
Målet er en positiv og tryg stemning i familien, så glæde og selvværd kan vokse.

Jeg tror på, at alle vil deres børn det bedste, og at alle gør deres bedste.
Nogle gange viderefører vi negative elementer fra vor egen opvækst til vores forhold og til vores børn. Det er som ”blinde pletter” – vi ved det ikke. Vi er ikke klar over, at vi gentager mønstret.

Forældrevejledning er samtaler på 1 – 1½ – 2 timer, ofte 2 timer første gang.
Der er mulighed for telefonisk rådgivning i akutte situationer.

Jeg er uddannet pædagog. Jeg har mange års erfaring fra daginstitution, skole og specialgrupper.
Desuden har jeg erfaring fra opvæksten af mine to døtre samt fra et job som plejefamilie i kommunalt regi