Familieterapi ved Birgit Plaugmann

Familieterapi består af en række samtaler og af øvelser / hjemmeopgaver. Ny adfærd, samvær og udvikling skal øves og afprøves mellem møderne. En enkelt, opklarende samtale kan også give en familie nye måder at se og handle på.
Hver familie er unik, hvert medlem i familien har sin egen rolle og position. Alle i familien påvirker hinanden og familiens identitet, struktur, kultur og værdier med deres personlighed, tanker, forventninger og følelser. Problemer i familier kan skabe uudtalte forventninger, respektløshed, grænseløshed, stress og vrede og af manglende omsorg og manglende indsigt i både sine egne og de andres liv og mønstre.
Forstå din families mønstre, opbyg respekt og lær god kommunikation for at øge samarbejde og mindske konfliktniveauet.

Familien

Der er en forbundethed og en afhængighed i enhver familie. Familiefølelsen og indstillingen kan svinge fra at være god og positiv til at være konfliktfyldt og fjendtlig. Mistrives én, påvirker det hele familien. Problematisk adfærd hos børn og unge ses i sammenhæng med familien og deres øvrige omverden.

Forældres uenighed om opdragelse, manglende konsekvens, ustabil tolerance og fleksibilitet kan give mistrivsel.
Familien kan opleves som en tom skal uden nærvær og glæde – eller som en tryg, understøttende og kærlig base. 

At undgå at mærke

Det er hårdt, at have ondt i familien. Derfor kan tv, computer og især hver enkelts telefon blive ”gemmestedet”, hvor den enkelte isolerer sig. Overarbejde kan være attraktivt frem for at være hjemme i et stressende, negativt familieliv. Mange forældrene har siddet aften efter aften bag hver deres skærm, før de endte i skilsmisse.

Den sammenbragte familie

I sammenbragte familier skal mere end kærligheden fungere, før der bliver harmonisk og godt at være.  Begge forældre medbringer børn og livsværdier fra et tidligere forhold, og der skal samarbejdes med eks’er. Alene logistikken er krævende, når børnene skal hentes og bringes fra skole, fritidsinteresser og fra samvær med den anden forælder.
En ny familiekultur skal skabes, relationer skal opbygges imellem børnene og med de voksne. Man skal lære hinandens personlighed, behov og ønsker at kende, skal lære at sætte grænser og finde det sprog og de regler, som fungerer. Den nye familie skal finde den melodi, der giver plads, omsorg og trivsel til alle, og god kommunikation er et vigtigt redskab for at opnå det gode samarbejde 

Overbevisninger skabes i familien

Som børn lærer vi ud fra vore forældres reaktioner og deres værdier, hvem vi er. Er forældre ulykkelige, vrede, bange og usikre, så bliver barnets forståelse af sig selv og af livet negativ. Et uelsket barn føler ikke, det er godt nok – det giver ofte en skyld- og forkerthedsfølelse. Hører barnet ofte ”du kan aldrig gøre det rigtigt”, dannes en grundlæggende negative overbevisning, der tages med i voksenlivet. Andre negative overbevisninger kan være ”Det er min skyld, når noget går skævt”, ”Der er ingen, der vil høre min mening”, ”Jeg er et dårligt menneske, hvis jeg bliver vred”, ”Det er mit ansvar, at der er en god stemning”. “Jeg vil gøre mig usynlig, jeg er bare i vejen”, ”Jeg er ikke god nok, derfor er jeg alene”.
Forestil dig, hvor positiv din selvforståelse ville være, hvis du var født i en familie, hvor du blev elsket, hvor din personlighed blev værdsat og din evne til at sætte grænser og sige nej blev anerkendt og respekteret. Hvor du blev opdraget med respekt, tillid og kærlighed. Hvor der var trygt og stemningen var positiv. Så ville du selv meget lettere selv kunne skabe en god familie.
Som forældre og familie kan I arbejde på at skabe det liv, som giver jeres børn mulighed for et godt liv – og som samtidig er en god familie for jer selv at leve i. Det betyder at negative forståelser og negative forventninger til sig selv og andre skal bearbejdes.

Familieterapi

Familieterapi giver alle familiemedlemmerne mulighed for at udtrykke deres mening, ønske og behov. Når opmærksomheden rettes åbent og positivt på den enkelte og på samspillet i familien, findes kernen i problemet.
Familieterapi sætter fokus på familiens ressourcer og muligheder for at skabe en positiv udvikling. Der findes nye handlemåder, som forandrer et fastlåste familiemønster, og giver muligheder for nye og gode forandringer.

Familieterapi kombineret med individuel terapi

Forløbet består i møder med hele familien.
Hvert familiemedlem får mulighed for at beskriver deres oplevelse af problemerne og deres måde at håndtere dem på, når de er klar til det. God kommunikation og respekt trænes, mens børn og voksne spørger ind til de andre for at forstå bevæggrunde, følelser og handlinger i en tryg ramme. I familien kan være en eller flere, som af en fysisk eller mental årsag ikke kan indfri de andres forventninger. Erkendelsen heraf kan standse kritik og konflikter, og man kan finde nye måder at fungere på om familie. Terapiens afslutning kan være at der sættes fokus på en handleplan og et mål for familien / for enkelte i familien.
Forløbet bliver støttet og ledt af terapeuten, så alle føler sig hørt og får plads.

Forløb med et eller flere børn, med parterapi og forældrecoaching

 En eller flere af familiemedlemmerne får individuel samtale med henblik på særlig støtte til at forstå, at åbne sig og personlig udvikling

Familieterapi tilbydes gerne lørdag eller søndag

Det kan vare mellem 1 – 3 timer, så familien har fokus på, indsigt i og motivation til et positivt samarbejde