Familieopstilling – Systemisk opstilling
Selve opstillingssystemet, som er udviklet af Bert Hellinger for 30 år siden, giver mulighed for at forandre de fastlåste systemer, som vi kan opleve udspiller sig i familien og i andre grupper. Disse oftest ubevidste negative følelser og handlemønstre stammer gerne fra vores familie eller slægt.
Problemet bredes ud så det tydeliggøres, hvad et egentligt består i, og man arbejder på at opløse relations-knuderne så klienten kan give slip – målet er at skabe ro og det, der kaldes “Kærlighedens orden”.

I mit daglige terapeutiske arbejde inddrager jeg gerne dele af metoderne fordi de hurtigt giver positive resultater.

En familieopstilling som gruppeproces afvikles typisk over 1 eller 2 dage, hvor hver deltager får en opstilling. På skift beskriver deltagerne kort deres problem i et indledende interview. Så starter opstillingen, hvor de øvrige deltagere fungerer som repræsentanter for klientens forskellige familiemedlemmer, for klientens kolleger eller for det personlige problem, klienten arbejder med.

Som facilitator guider jeg repræsentanterne rundt for at undersøge, hvilken indflydelse hver enkelt person har på de andre og familien / gruppen / mønstret.
Men der sker også noget helt unikt.
Repræsenterer for klientens familiemedlemmer kan mærke følelser, de kan få lyst til at gå længere væk fra hinanden, dreje sig, sætte sig, gå nærmere….
Denne impuls er ikke deres egen, den kommer fra de ikke-tilstedeværende personer, som de repræsenterer. Det kaldes en fænomenologisk proces.
En gruppe “fremmede” mennesker kan på denne måde hjælpe med at afdække problemernes karakter og dybde i familier og i ex. personalegrupper.
Når systemerne med repræsentanternes hjælp bredes ud og ”kommer på plads”, opleves det befriende både for klienten og for gruppen. Det samme sker, når personer stilles op som repræsentanter for f.eks. klientens vrede, sorg, smerter.
Man kan sige, at opstillingsmetoden eksternaliser et billede af vores indre tankerprocesser og lagrede følelser. Denne visuelle adgang til at se vores indre dynamikker i repræsentanterne åbner op til en helt ny forståelsesramme; de ubevidste mønstre bliver tydelige.

Jeg blev systemisk opstiller i foråret 2019.