Børn og iPad, computer  mobiltelefoner

Læge Imran Rashin har skrevet borgen ”SLUK”, hvor han giver sine bud på, hvilke tegn på skærmafhængighed, man som forældre skal være opmærksomme på.
Børn oplever at de bliver tilfredsstillet med konstante belønninger, når de bruger Tablet. Evnen til at vente på noget, at kæmpe for noget og at opleve modgang bliver dermed ikke indlært, og det er skadeligt i forhold til tålmodig træning og indlæring i skolen.

Imran Rashin giver disse råd til at få børnene ud af afhængigheden:
Tag en kold tyrker. Sluk for skærmen
Prioriter oplevelser og nærvær i den virkelige verden
Lav klare regler om skærmtid, regler de er nemme at følge
Lær barnet at være vedholdende
Gå som forældre forrest og vær et godt eksempel
Lav legeaftaler
Brug ikke ipaden som belønning
Få barnet til at bruge ipaden til læring fremfor underholdning
Lær barnet forskellen mellem, hvad det har lyst til, og hvad det skal gøre
Ros barnet, når det gør sig umage med  noget og bruger tiden på det frem for resultatet
Vær en nærværende forælder

Den sociale udvikling
Børn har meget mindre tid til at udvikle de sociale færdigheder i dag, hvor flere børn allerede fra 1-års alderen bruger nogle timer om ugen med tablets.
Legens betydning er meget vigtig for barnets forståelse af sig selv, sin værdi og rolle og hvilke muligheder fællesskab giver. Her lærer barnet de grundlæggende regler, som gælder mellem mennesker. Regler som vil gøre det i stand til at fungere i sociale sammenhænge i skole, på arbejde og i fritiden. Resten af livet. Det er som barn, det skal læres.

Tablets
Der er flere og endnu ikke afklarede problemer forbundet med brug af Tablets.

Strålingsfare
Hundredvis af anerkendte forskningsresultater påviser at mobilstråling / radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner og trådløse apparater kan medføre en lang række helbredsgener og sundhedsskadelige virkninger.

Undersøgelser viser, at fostre, børn og unge med deres tyndere hjerneskal er mere sårbare i forhold til strålingens skadevirkninger. De optager op til 60% mere stråling end voksne.