Når livet er svært
Nogle børn føler sig meget tidligt alene og fortabte. Det kan være, deres forældre generelt ikke er velfungerende, det kan være forældrene er mere optaget af deres egne behov, der kan være sygdom i familien og det kan handle om, at livet som børnefamilier i det hele taget er meget krævende.

Udover, det er en stor opgave at have børn, har mange unge et højt krav til, hvordan de skal være som forældre. Graviditeten og fødslen skal vise omverdenen, at vi bliver perfekte som forældre. Amning skal lykkes og barnet skal gerne følge alle udviklingstrin på den gode side. Og det skal ske i et moderigtigt og økologisk miljø, før det er rigtigt.
Det er en stor opgave at være barn her, at skulle leve op til de normer, som måske ikke matcher den, barnet er.Barnet føler sig let forkert, når det skal indpasses i et familie-scenarie. Barnets behov som spæd er at blive mødt på sine egne præmisser, at opleve, det er elsket, som det er. De første 3 leveår de altafgørende for, at et barn kan vokse op med selvværd.

Læs  om små børn som ikke vil spise 

Når børnene kommer i skole, skal de forholde sig til nye voksne og nye præmisser for samværet med kammeraterne. Her er anderledes regler og værdier og et helt nyt formål. Her vurderes barnets evne til at koncentrere sig og holde fokus på noget udenfor sig selv. Hvis barnet ikke føler sig tryg og set, hvis det mangler tro på sig selv, er det svært at fungere fagligt og socialt.

Det faglige pres kan være overvældende, og en følelse af at være forket eller dum, opstår nemt. Nogle børn opgiver troen på at de vil blive forstået og accepteret, hvis de efterlades utrygge og ensomme imellem ”alle de andre”. Nogle børn og unge reagerer ved at trække sig ind i sig selv og gør sig usynlige. Andre bliver kreative i deres forsøg på at finde en plads ved at ”være noget særligt”. De larmer, mobber, pjækker og får ballade – negativ kontakt er bedre end ingen kontakt.

Negative handlemønstre kan ændres 
Vi ved, at børn og unge inderst inde længes efter og ønsker at fungere og trives – at være en succes. Sidder dit barn fast i problemer med skole, kammerater, familie, så kan en neutral, respektfuld voksen lytte og hjælpe med at skabe overblik og struktur i kaos. Som forældre kan I også vælge at lære noget om, hvad jeres barn har brug for, så I selv kan hjælpe det videre.Forældre er rollemodeller. Jeres samarbejde med dagplejemor, pædagoger og lærere må ske i gensidig respekt, for at barnet også kan respektere de voksne, der jo er en del af dets liv.
Kritiserer I læreren foran barnet, påvirker det barnets opfattelse af læreren som en autoritet, der skal bestemme indhold i undervisningen og skabe tryghed i klassen. Kræver I særlige fordele og rettigheder for jeres barn, så lærer jeres barn at det er mere end de andre børn i klassen. Det er det ikke. Det er negativt for barnet at få særposition fordi forældre forlanger det. Kammeraterne ser det og barnet sættes i en ubehagelig position.

Mange børn og unge ønsker selv hjælp og behandling
Barnet har et håb om, at dets liv vil blive bedre, når det får snakket om problemerne.
Det er naturligvis sundt at være skeptisk, og først åbne sig, når det føles trygt og rigtigt. Derfor skal barnets skepsis anerkendes. Det er en forsvarsmekanisme som først slipper, når barnet er sikker på, der vil blive lyttet til med respekt og tålmodighed?
I terapi bliver alle klienter – også børn og unge – mødt med forståelse, empati og accept af sin personlighed, men ikke nødvendigvis med accept af sine handlinger.
Barnets selvbillede er ofte anderledes end forældrenes billede af barnet. Selv et lille barn kan danne sig en negativ selvforståelse. Under terapien kan barnet/den unge kan fortælle om sine tanker, fantasier, følelser og livsforhold i terapien.

Målet med behandlingen kan være at styrke selvværdet og skabe grobund for en ansvarsfølelse. Barnet/den unge skal gerne forstå, at de selv har et valg – og at ethvert valg har konsekvenser. Mindre børn mødes med leg i terapien dels for at afkode problemer, dels som et led i terapien.

Kompetencer, som giver børnene et lettere liv
Sociale færdigheder som at skifte mellem selv at være i centrum og at lade andre få pladsen, skal udvikles i løbet af barndommen, så børnene kan fungere i skolen og i livet.
Lad barnet hjælpe med indkøb og med at pakke tasken, i stedet for at det skal stå og “være i vejen”. Børn har brug for krav og opgaver, for støttende, kærlig kontakt og for regler og grænser.